Đề Kiểm Tra Giáo Dục Công Dân 9


 

MỤC LỤC - Xem Toàn Bộ

Lời mở đầu 3
PHẦN A: Để kiểm tra học kì I  5
I Đề kiểm tra 15 phút 5
II Đề kiểm tra 1 tiết 22
III  Đề kiểm tra học kì I 42
PHẦN B: Đề kiểm tra học kì II       63
I Đề kiểm tra 15 phút 63
II Đề kiểm tra 1 tiết 81
III Đề kiểm tra học kì II 103

 

Giải Bài Tập Community

 

 
Filed in: Bài Tập Và Bài Giải, Cấp 2, Lớp 9, Môn Giáo Dục Công Dân