Giải Bài Tập Đại Số Và Hình Học Lớp 9 (Tập 1)

MỤC LỤC – Xem Toàn Bộ

Lời nói đầu

Phần 1: Đại Số

- CHƯƠNG I: Căn Bậc Hai - Căn Bậc Ba

 1. Căn bậc 2
 2. Căn thức bậc 2 và hằng đẳng thức √(A^2 )=|A|
 3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
 5. Bảng căn bậc 2
 6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc 2
 7. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc 2
 8. Căn bậc 3

Ôn tập chương I

 

- CHƯƠNG II: Hàm Số Bậc Nhất

 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
 2. Hàm số bậc nhất
 3. Đồ thị hàm số y=ax+b (a!=0)
 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
 5. Hệ số góc của đường thẳng y=ax

Ôn tập chương II

 

Phần 2: Hình Học

- CHƯƠNG I: Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông

 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn
 3. Bảng lượng giác
 4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Ôn tập chương I

 

- CHƯƠNG II: Đường Tròn

 1. Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn
 2. Đường kính và dây của đường tròn
 3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
 4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
 5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn
 6. Tính chất của 2 tiếp tuyến cắt nhau
 7. Vị trí tương đối của 2 đường tròn

Ôn tập chương II

 

 

 
Filed in: Bài Tập Và Bài Giải, Cấp 2, Lớp 9, Môn Toán