Giải Bài Tập Đại Số Và Hình Học Lớp 9 (Tập 2)


 

MỤC LỤC – Xem Toàn Bộ

Phần 1: Đại Số

- CHƯƠNG III: Hệ Hai Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn

 1. Phương trình bậc nhất 2 ẩn
 2. Hệ 2 phương trình bậc nhất 2 ẩn
 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
 5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

- Ôn tập chương III

 

- CHƯƠNG IV: Hàm Số Bậc Nhất y=ax2(a!=0). Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn Số

 1. Hàm số y=ax2
 2. Đồ thị hàm số y=ax2 (a!=0)
 3. Phương trình bậc hai một ẩn số
 4. Công thức nghiệm của phương trình bậc 2
 5. Công thức nghiệm thu gọn
 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
 7. Phương trình quy về phương trình bậc 2
 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

- Ôn tập chương IV

Phần 2: Hình Học

- CHƯƠNG III: Góc Với Đường Tròn

 1. Góc ở tâm - Số đo cung
 2. Liên hệ giữa cung và dây
 3. Góc nội tiếp
 4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
 5. Góc có đỉnh bện trong đường tròn - Góc có đỉnh bện ngoài đường tròn
 6. Cung chứa góc
 7. Tứ giác nội tiếp
 8. Đường tròn ngoại tiếp - Đường tròn nội tiếp
 9. Độ dài đường tròn và cung tròn
 10. Diện tích hình tròn - hình quạt tròn

- Ôn tập chương III

 

- CHƯƠNG IV: Hình Trụ - Hình Nón - Hình Cầu

 1. Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ
 2. Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích hình nón, hình nón cụt
 3. Hình cầu - Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

- Ôn tập chương IV

 

ÔN TẬP CUỐI NĂM

 

 

 
Filed in: Bài Tập Và Bài Giải, Cấp 2, Lớp 9, Môn Toán