Giải Bài Tập Ngữ Văn 11 Cơ Bản (Tập 1)


 

MỤC LỤC Xem Toàn Bộ

Lời nói đầu 3     

 

PHẦN 1                                                                                                                                                           

Tuần 1                                                                                                                                                                                         

-----VÀO PHỦ CHÚA TRỊNH

-----TỪ NGÔN NGỮ CHUNG ĐẾN LỜI NÓI CÁ NHÂN

-----VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 1: NGHỊ LUẬN XÃ HỘI

Tuần 2                                                                                                                                                                                    

  -----TỰ TÌNH (BÀI II) 12CÂU CÁ MÙA THU

-----PHÂN TÍCH ĐỀ, LẬP DÀN Ý BÀI VĂN NGHỊ LUẬN

-----THAO TÁC LẬP LUỘN PHÂN TÍCH

Tuần 3                                                                                                                                                                             

  -----THƯƠNG VỢ

-----Đọc thêm: KHÓC DƯƠNG KHUÊ

----  Đọc thêm: VỊNH KHOA THI HƯƠNG

-----TỪ NGÔN NGỮ CHUNG ĐẾN LỜI NÓI CÁ NHÂN (Tiếp theo)

Tuần 4                                                                                                                                                                                         

 -----BÀI CA NGẤT NGƯỞNG

-----BÀI CA NGẮN ĐI TRÊN BÃI CÁT

-----LUYỆN TẬP THAO TÁC LẬP LUẬN PHÂN TÍCH

 

PHẦN 2

Tuần 5                                                                                                                                                                                       

-----LẼ GHÉT THUƠNG

-----Đọc thêm: CHẠY GIẶC

-----Đọc thêm: HƯƠNG SƠN PHONG CẢNH CA

-----TRẢ BÀI LÀM VĂN SỐ 1

-----VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 2: NGHỊ LUẬN VĂN HỌC ( Bài làm ở nhà)

Tuần 6

-----VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC

-----THỰC HÀNH VỀ THÀNH NGỮ, ĐIỂN CỐ

Tuần 7                                                                                                                                                                        

-----CHIẾU CẦU HIỀN ( Cầu hiền chiếu)

-----Đọc thêm: XIN LẬP KHOA LUẬT

-----THỰC HÀNH VỀ NGHĨA CỦA TỪ TRONG SỬ DỤNG

Tuần 8                                                                                                                                                                                      

-----ÔN TẬP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM

-----TRẢ BÀI LÀM VĂN SỐ 2

-----THAO TÁC LẬP LUẬN SO SÁNH

 

PHẦN 3

Tuần 9                                                                                                                                                                              

-----KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

-----VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 3: NGHỊ LUẬN VĂN HỌC

Tuần 10                                                                                                                                                                                      

-----HAI ĐỨC TRẺ

-----NGỮ CẢNH

Tuần 11                                                                                                                                                                           

-----CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ

-----LUYỆN TẬP THAO TÁC LẬP LUẬN SO SÁNH

-----LUYỆN TẬP VẬN DỤNG KẾT HỢP CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH

Tuần 12                                                                                                                                                                                   

-----  HẠNH PHÚC CỦA MỘC TANG GIA ( Trích Số đỏ)

-----PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ

-----TRẢ BÀI LÀM VĂN SỐ 3

 

PHẦN 4

Tuần 13                                                                                                                                                                         

-----MỘT SỐ THỂ LOẠI VĂN HỌC: THƠ TRUYỆN

-----PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ (Tiếp theo)

-----CHÍ PHÈO

-----THỰC HÀNH VỀ LỰA CHỌN TRẬT TỰ CÁC BỘ PHẬN TRONG CÂU

-----BẢN TIN

Tuần 15                                                                                                                                                                            

-----Đọc thêm: CHA CON NẶNG NGHĨA

-----Đọc thêm: VI HÀNH

-----Đọc thêm: TINH THẦN THỂ DỤC

-----LUYỆN TẬP VIẾT BẢN TIN

-----PHỎNG VẤN VÀ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN

Tuần 16                                                                                                                                                                              

-----VĨNH BIỆT CỬU TRÙNG ĐÀI

-----THỰC HÀNH VỀ SỬ DỤNG MỘT SỐ KIỂU CÂU TRONG VĂN BẢN

Tuần 17                                                                                                                                                                        

-----TÌNH YÊU VÀ THÙ HẬN

-----ÔN TẬP PHẦN VĂN HỌC

-----LUYỆN TẬP PHỎNG VẤN VÀ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN

 

 

 
Filed in: Bài Tập Và Bài Giải, Cấp 3, Lớp 11, Môn Văn