Giải Bài Tập Ngữ Văn 11 Cơ Bản (Tập 2)

MỤC LỤC – Xem Toàn Bộ

Lời nói đầu 

 

PHẦN 1

Tuần 19                                 5

LƯU BIỆT KHI XUẤT DƯƠNG ( Xuất dương lưu biệt)             5

NGHĨA CỦA CÂU                        10

VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 5: NGHỊ LUẬN VĂN HỌC                        12

Tuần 20                             13

HẦU TRỜI                                    13

NGHĨA CỦA CÂU ( Tiếp theo)              17

Tuần 21             19

VỘI VÀNG                     19

THAO TÁC LẬP LUẬN BÁC BỎ            23

Tuần 22                                   24

TRÀNG GIANG            24

LUYỆN TẬP THAO TÁC LẬP LUẬN BÁC BỎ                                                 26

TRẢ BÀI LÀM VĂN SỐ 5                         28

VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 6: NGHỊ LUẬN XÃ HỘI ( Bài làm ở nhà)                          29

 

PHẦN 2

Tuần 23                             30

ĐÂY THÔN VĨ DẠ                      30

CHIỀU TỐI ( Mộ)                      34

Tuần 24                             39

TỪ ẤY                            39

Đọc thêm: LAI TÂN                  42

Đọc thêm :NHỚ ĐỒNG                           45

Đọc thêm :TƯƠNG TƯ                           48

Đọc thêm :CHIỀU XUÂN                        53

Tuần 25                             56

ĐẶC ĐIỂM LOẠI HÌNH CỦA TIẾNG VIỆT                       56

TRẢ BÀI LÀM VĂN SỐ                             6

Tuần 26                             56

TÔI YÊU EM 57

LUYỆN TẬP VIẾT TIỂU SỬ TÓM TẮT                             59

Đọc thêm :BÀI THƠ SỐ 28                    60

 

PHẦN 3

Tuần 27                             62

NGƯỜI TRONG BAO                                2

THAO TÁC LẬP LUẬN BÌNH LUẬN                   68

Tuần 28                             69

NGƯỜI CẦM QUYỀN KHÔI PHỤC UY QUYỀN ( Trích Những người khốn khổ)                           69

LUYỆN TẬP THAO TÁC LẬP LUẬN BÌNH LUẬN                         73

Tuần 29                             74

VỀ LUÂN LÍ XÃ HỘI Ở NƯỚC TA ( Trích Đạo đức và luân lí Đông Tây)                           74

Đọc thêm : TIẾNG MẸ ĐẺ - NGUỒN GIẢI PHÓNG CÁC DÂN TỘC BỊ ÁP BỨC                                 78

Tuần 30                             79

BA CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA CÁC MÁC                              79

PHONG CÁCH NGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN                        85

 

PHẦN 4

Tuần 31 87

MỘT THỜI ĐẠI TRONG THI CA ( Trích )                       87

PHONG CÁCH NGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN ( Tiếp theo)                              91

Tuần 32                             93

MỘT SỐ THỂ LOẠI VĂN HỌC : KỊCH, NGHỊ LUẬN                      93

LUYỆN TẬP  VẬN DỤNG KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬN                         95

 

Tuần 33                             96

ÔN TẬP PHẦN VĂN HỌC                       96

TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN                       99

Tuần 34                             101

ÔN TẬP PHẦN TIẾNG VIỆT                                 101

LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN                             104

ÔN TẬP PHẦN LÀM VĂN                       104

Tuần 35                             106

KIỂM TRA TỔNG HỢP CUỐI NĂM                    106

TRẢ BÀI KIỂM TRA TỔNG HỢP CUỐI NĂM                  109

*

*           *

 

 
Filed in: Bài Tập Và Bài Giải, Cấp 3, Lớp 11, Môn Văn