Giải bài tập tóan 8 - Tập 1

MỤC LỤC - Xem Toàn Bộ

CHƯƠNG I: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC   
Bài 1.  Nhân đơn thức với đa thức 3
Bài 2.        Nhân đa thức với đa thức  5
Bài 3.    Những hằng đẳng thức đáng nhớ 8
Bài 4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) 10
Bài 5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) 13
Bài 6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung 15
Bài 7. Phân tích đa thức thành nhân tử chung bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức 16
Bài 8. Phân tích đa thức thành nhân tử chung bằng phương pháp nhóm các hạng tử 18
Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử chung bằng cách phối hợp nhiều phương pháp 19
Bài 10. Chia đơn thức cho đơn thức 21
Bài 11. Chia đa thức cho đơn thức 22
Bài 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp 24
 CHƯƠNG II. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ        
Bài 1. Phân thức đại số 30
Bài 2. Tính chất cơ bản của phân thức 31
Bài 3.  Rút gọn phân thức 33
Bài 4.   Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức 35
Bài 5.     Phép cộng các phân thức đại số 39
Bài 6.  Phép trừ các phân thức đại số 43
Bài 7.  Phép nhân các phân thức đại số 47
Bài 8.  Phép chia các phân thức đại số 48
Bài 9.  Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức 50
CHƯƠNG I. TỨ GIÁC   
Bài 1 Tức giác 59
Bài 2 Hình thang 63
Bài 3 Hình thang cân 65
Bài 4 Đường trung bình của tam giác, hình thang 68
Bài 5 Dựng hình bằng thước và compa, dựng hình thang 71
Bài 6 Đối xứng trục 74
Bài 7 Hình bình hành 76
Bài 8 Đối xứng tâm 78
Bài 9 Hình chữ nhật 81
Bài 10 Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước 85
Bài 11 Hình thoi 88
Bài 12 Hình vuông 91
CHƯƠNG II. ĐA GIÁC - DIỆN TÍCH CỦA ĐA GIÁC 
Bài 1 Đa giác - đa giác đều 96
Bài 2 Diện tích hình chữ nhật 98
Bài 3 Diện tích tam giác 103
Bài 4 . Diện tích hình thang 106
Bài 5 Diện tích hình thoi 109
Bài 6 Diện tích đa giác 111

 

Giải Bài Tập Community

 

 
Filed in: Bài Tập Và Bài Giải, Cấp 2, Lớp 8, Môn Toán