Giải Bài Tập Vật Lý 10 Cơ Bản

MỤC LỤC – Xem Toàn Bộ

PHẦN MỘT – CƠ HỌC                          

CHƯƠNG I : Động học chất điểm                         

Bài 1: Chuyển động cơ

Bài 2: Chuyển động thẳng đều

Bải 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài 4: Sự rơi tự do

Bài 5: Chuyển động tròn đều

Bài 6: Tính tương đối của chuyển động – Công thức cộng vận tốc

Bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lí

CHƯƠNG II: Động lực học chất điểm 

Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực – Điểu kiện cân bằng của chất điểm

Bài 10: ba định luật newton

Bài 11: Lực hấp dẫn – Định luật vạn hấp dẫn

Bài 12: Lực đàn hổi của lò xo – Định luật Húc

Bài 13: Lực ma sát

Bài 14: Lực hướng tâm

Bài 15: Bài toán về chuyển động ném ngang

 

CHƯƠNG III: Cân bằng và chuyển động của vật rắn 

Bài 17: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

Bài 18: Cân bằng của một vật có trục quay – Momen lực

Bài 19: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

Bài 20: Các dạng cân bằng – Cân bằng của một vật có mặt chân đế

Bài 21: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn – Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

Bài 22: Ngầu lực

 

CHƯƠNG IV: Định luật bảo toàn 

Bài 23: Động lượng – Định luật bảo toàn động lượng

Bài 24: Công và công suất

Bài 25: Động năng

Bài 26: Thế năng

Bài 27: Cơ năng

 

PHẦN II: NHIỆT HỌC

CHƯƠNG V: Chất khí 

Bài 28: cấu tạo chất – Thuyết động học phân tử của chất khí

Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt – Định luật Boyle – Mariotle

Bài 30: Quá trình đẳng tích – Định luật Charles

Bài 31: Phương trình trạng thái khí lý tưởng

 

CHƯƠNG VI: Cơ sở của nhiệt động lực học 

Bài 32: Nội năng và sự biến thiên nội năng

Bài 33: Các nguyên lý của nhiệt động lực học

 

CHƯƠNG VII: Chất rắn và chất lỏng – Sự chuyển thế

Bài 34: Chất rắn kết tinh – Chất rắn vô định hình

Bài 35: Biến dạng của vật rắn

Bài 36: Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Bài 37: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

Bài 38: Sự chuyển thể của các chất

Bài 39: Độ ẩm của không khí

 

 
Filed in: Bài Tập Và Bài Giải, Cấp 3, Lớp 10, Môn Lý