Giải Bài Tập Vật Lý 12 Cơ Bản

MỤC LỤC – Xem Toàn Bộ

Lời nói đầu                                                                                                                                                                                         3

Chương I: Dao động cơ                                                                                                                                                 5

Bài 1: Dao động điều hòa                                                                                                                                                        5

Bài 2: Con lắc lò xo                                                                                                                                                                    8

Bài 3: Con lắc đơn                                                                                                                                                                      11

Bài 4: Dao động tắt dần – dao động cưỡng bức                                                                                                            14

Bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, phương pháp giản đồ Fren - nen     17

Chương II: Sóng cơ và sóng âm                                                                                                                                             21

Bài 6: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ                                                                                                                                  21

Bài 7: Sự giao thoa                                                                                                                                                                     24

Bài 8: Sóng dừng                                                                                                                                                                         26

Bài 9: Đặc trưng vật lí của âm                                                                                                                                              28

Bài 10: Đặc trưng sinh lí của âm                                                                                                                                          30

Chương III: Dòng điện xoay chiều                                                                                                                                       32

Bài 11: Đại cương về dòng điện xoay chiều                                                                                                                    32

Bài 12: Các mạch điện xoay chiều                                                                                                                                      36

Bài 13: Mạch R, L, C mắc nối tiếp                                                                                                                                        39

Bài 14: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất                                                    46

Bài 16: Truyền tải điện năng. Máy biến áp                                                                                                                      48

Bài 17: Các máy phát điện xoay chiều                                                                                                                              51

Bài 18: Động cơ không đồng bộ ba pha                                                                                                                            52

Chương IV. Dao động và sóng điện từ                                                                                                                              54

Bài 20: Mạch dao động                                                                                                                                                            54

Bài 21: Điện từ trường                                                                                                                                                             56

Bài 22: Sóng điện từ                                                                                                                                                                  57

Bài 23: Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến                                                                                        60

Chương V. Sóng ánh sáng                                                                                                                                                         64

Bài 24: Sự phát tán ánh sáng                                                                                                                                                 64

Bài 25: Sự giao thoa ánh sáng                                                                                                                                               67

Bài 26: Các loại quang phổ                                                                                                                                                     70

Bài 27: Tia  hồng ngoại và tia tử ngoại                                                                                                                              71

Bài 28: Tia X                                                                                                                                                                                 73

Chương VI. Lượng tử ánh sáng                                                                                                                                             76

Bài 30: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng                                                                                      80

Bài 31: Hiện tượng quang điện trong                                                                                                                                82

Bài 32: Hiện tượng quang – phát quang                                                                                                                           84

Bài 33: Mẫu nguyên tử Bo                                                                                                                                                      86

Bài 34: Sơ lược về laze                                                                                                                                                            89

Chương VII. Hạt nhân nguyên tử                                                                                                                                         89

Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân                                                                                                                               89

Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân                                                                               91

Bài 37: Phóng xạ                                                                                                                                                                         94

Bài 38: Phản ứng phân hạch                                                                                                                                                  95

Bài 39: Phản ứng tổng hợp hạt nhân                                                                                                                                 98

Chương VIII. Từ vi mô đến vĩ mô                                                                                                                                         101

Bài 40: Các hạt sơ cấp                                                                                                                                                              101

Bài 41: Cấu tạo vũ trụ                                                                                                                                                               102

*

*             *

 

 
Filed in: Bài Tập Và Bài Giải, Cấp 3, Lớp 12, Môn Lý