Giải Bài Tập Vật Lý 7

MỤC LỤC - Xem Toàn Bộ

CHƯƠNG I: QUANG HỌC   
Bài 1.  Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng 3
Bài 2.        Sự truyền ánh sáng  5
Bài 3.    Ứng dụng định luật truyền thẳng ánh sáng 8
Bài 4. Đinh luật phản xạ ánh sáng 10
Bài 5. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng 13
Bài 7. Gương cầu lồi 15
Bài 8. Gương cầu lõm 17
Bài 9. Tổng  kết Chương 1: Quang học 20
 CHƯƠNG II. ÂM HỌC        
Bài 10. Nguồn âm 22
Bài 11. Độ cao của âm  24
Bài 12.  Độ to của âm 26
Bài 13.   Môi trường truyền âm    29
Bài 14.     Phản xạ âm - Tiếng vang  31
Bài 15.  Chống ô nhiễm tiếng ồn 33
Bài 16.  Tổng kết chương 2: Âm học 36
CHƯƠNG III. ĐIỆN HỌC   
Bài 17 Sự nhiễm điện do cọ sát 38
Bài 18 Hai loại điện tích  40
Bài 19 Dòng điện - Nguồn điện  42
Bài 20 Chất dẫn điện và chất cách điệnDòng điện trong kim loại 44
Bài 21 Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện 46
Bài 22 Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện 49
Bài 23 Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện 52
Bài 24 Cường độ dòng điện 55
Bài 25 Hiệu điện thế 57
Bài 26 Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dòng điện 59
Bài 27 Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế với đoạn mạch nối tiếp 61
Bài 28 Thực hành: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song 62
Bài 29 An toàn khi sử dụng điện 63
Bài 30 Tổng kết chương 3: Điện học 66

 

Giải Bài Tập Community

 

 
Filed in: Bài Tập Và Bài Giải, Cấp 2, Lớp 7, Môn Lý