Giải Bài Tập Vật Lý 9

MỤC LỤC – Xem Toàn Bộ

CHƯƠNG I. ĐIỆN HỌC

BÀI 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn 5

BÀI 2 . Điện trở của dây dẫn và định luật Ôm 8

BÀI 4. Đoạn mạch nối tiếp 10

BÀI 5.  Đoạn mạch song song 14

BÀI 6. Bài tập vận dụng định luật Ôm 17

BÀI 7. Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn 20

BÀI  8. Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn 23

BÀI 9. Sự phụ thuộc của điện trở vào chất liệu làm dây dẫn 26

BÀI  10.Biến trở - Điện trở dùng trong kỹ thuật 29

BÀI  11. Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn 32

BÀI 12. Công suất điện 34

BÀI 13. Điện năng – công của dòng diện 37

BÀI 14. Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng 40

BÀI 16 – 17. Định luật Jun – Len – Xơ. Bài tập vận dụng định luật Jun – Len – Xơ 44

BÀI 19.  Sử dụng an toàn và tiết kiệm 47

BÀI 20 .Tổng kết Chương I: Cơ học 51

CHƯƠNG II. ĐIỆN TỪ HỌC

BÀI  21. Nam châm vĩnh cửu 56

BÀI 22. Tá c dụng từ của dòng điện – từ trường 58

BÀI 23. Từ phổ - đường sức từ 60

BÀI 24. Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua 63

BÀI 25. Sự nhiễm từ của sắt , thép – nam châm điện 65

BÀI 26. Ứng dụng của nam châm 68

BÀI 27. Lực điện từ 70

BÀI 28. Động cơ điện một chiều 73

BÀI 30. Bài tập vân dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái 76

BÀI 31. Hiện tượng cảm ứng điện từ 78

BÀI 32. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng 80

BÀI  33. Dòng điện xoay chiều 83

BÀI 34. Máy phát điện một chiều 85

BÀI 35. Các tác dụng của dòng điện xoay chiều . Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều 87

BÀI 36. Truyền tải điện năng đi xa 89

BÀI 37. Máy biến thế 91

BÀI 39. Tổng kết Chương II: Điện từ học 94

CHƯƠNG III. QUANG HỌC

BÀI 40. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng 97

BÀI 41. Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ 100

BÀI 42. Thấu kinh hội tụ 102

BÀI 43. Ảnh của  một vật tạo bởi thấu kính hội tụ 104

BÀI 44. Thấu kính phân kì  109

BÀI 45. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì 111

BÀI 47. Sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh 115

BÀI 48. Mắt 118

BÀI 49. Mắt cận và mắt lão 121

BÀI 50. Kính lúp 124

BÀI 51. Bài tập quang hình học 127

BÀI  52. Ánh sáng trắng và ánh sáng màu 129

BÀI  53. Sự phân tích ánh sáng trắng 132

BÀI 54. Sự trộn các ánh sáng màu 135

BÀI 55. Màu sắc của các vật dưới ánh sáng trắng và ánh sáng màu 137

BÀI 56. Các tác dụng của ánh sáng 140

BÀI 58. Tổng kết Chương III: Quang học 143

CHƯƠNG IV. SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG

BÀI  59. Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng 148

BÀI  60. Định luật bảo toàn năng lượng 150

BÀI 61. Sản xuất điện năng nhiệt điện ,thủy điện 153

BÀI  62. Điện gió – điện mặt trời – điện hạt nhân 155

 

 
Filed in: Bài Tập Và Bài Giải, Cấp 2, Lớp 9, Môn Lý