Luyện thi đại học môn vật lý

MỤC LỤC – Xem Toàn Bộ

PHẦN I: CƠ HỌC
Động Học-Các định luật bảo toàn - Cân bằng của Vật rắn - Chuyển động quay của vật rắn
Dao động điều hoà-Dao động tắt dẫn - Dao động cưỡng bức 
Sóng cơ học - Âm học
PHẦN II: ĐIỆN HỌC
Dòng điện xoay Chiều - Các thiết bị điện xoay chiều
Dao động điện 
PHẦN III: QUANG HỌC
 Sóng ánh sáng  - Lượng tử ánh sáng 
PHẦN IV: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
 Hạt nhân - Phản ứng hạt nhân
PHẦN V: VẬT LÍ HIỆN ĐẠI
Thuyết tương đối
PHẦN VI: ĐỀ THI
Đề 1 - Đáp án
Đề 2 - Đáp án
Đề 3 - Đáp án
Đề 4 - Đáp án
Đề 5 - Đáp án
Đề 6 - Đáp án
Đề 7 - Đáp án
Đề 8 - Đáp án
Đề 9 - Đáp án
Đề 10 - Đáp án
Đề 11 - Đáp án

 

 
Filed in: Bài Tập Và Bài Giải, Luyện Thi Đại Học, Môn Lý